Lotgenotencontact

Wat voor ons erg belangrijk is, is het lotgenoten contact.

Lotgenotencontact

We zijn ervan overtuigd dat lotgenotencontact ook een hele belangrijke ondersteuning is. Daarom vinden het onze taak dat mensen met NAH ook daarvoor bij ons ook terecht kunnen. Vanuit de werkgroep die we van te voren opgericht hebben is er een vrijwilliger, zelf ook NAH patient, die vanuit zijn ervaringen het lotgenotencontact gaat begeleiden. 

Wat betekent lotgenotencontact:

  • Praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, zodat je steun krijgt.
  • Je verhaal vertellen aan mensen die ervoor open staan.
  • Ontdekken dat er anderen zijn die dezelfde gevoelens van eenzaamheid of onzekerheid ervaren.
  • Het uitwisselen van tips over de zorg, bijvoorbeeld over mogelijkheden om extra hulp te krijgen.
  • Vertellen of leren hoe om te gaan met spanning en stress.

Een indicatie aanvragen

Om onze dagbesteding te kunnen bezoeken kunt u een indicatie aanvragen bij de Sociale dienst Drechtsteden. Bij deze indicatie hoort ook het taxivervoer. Dit kunt u zelf regelen via de website van Sociale Dienst Drechtsteden.
Voor hulp bij het aanvragen van de indicatie  kunnen wij  daar ook bij helpen en adviseren.

Wij hebben een contract met de Sociale dienst Drechtsteden, waardoor de bezoeken aan de dagbesteding via een WMO

(Wet Maatschappelijk Ondersteuning) indicatie gefinancieerd worden. Dit heet ZIN (Zorg In Natura).

Wij hebben ook een contract met de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. Alleen daarbij hebben wij geen contract voor het vervoer, dit dient zelf geregeld te worden.

Bij een Wet langdurige zorg indicatie gaat de declaratie via een persoonsgebonden budget. 

Heeft u vragen over het aanmelden? Neem dan contact met ons op.

© NAH Dagbesteding De Schalm  |  Klachtenregeling  |  Privacyverklaring

Ontwerp en realisatie: Impuls