Privacyverklaring

De privacy van de bezoekers is bij ons volledig gewaarborgd. Wij werken met een elektronisch patiënten dossier, dit dossier is beveiligd zoals dit staat om schreven in de AVG wet. En heeft het NEN 7510 certificaat.

Bij het starten van de dagbesteding zal er toestemming gevraagd worden voor het vastleggen van de gegevens uit het intakegesprek te mogen verwerken in het Elektronisch cliënten dossier. De bezoeker heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien. Tijdens het intakegesprek  zal er een schriftelijke privacyverklaring overhandigd worden.
Na het beëindigen van de bezoeken aan de dagbesteding, bewaren wij nog 6 maanden alle gegevens, daarna zal alles verwijderd worden.

Lees hier onze uitgebreide privacyverklaring.

© NAH Dagbesteding De Schalm  |  Klachtenregeling  |  Privacyverklaring

Ontwerp en realisatie: Impuls